duminică, 5 iulie 2009

Rezultate BAC

Afişarea rezultatelor din prima sesiune a examenului de Bacalaureat are loc astăzi, până la ora 16:00. Tot astăzi, pe segmentul orar 16:00 - 20:00, vor putea fi depuse contestaţiile. Soluţionarea acestora este prevăzută în perioada 7 - 8 iulie, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 9 iulie.
Vezi AICI ce note ai luat!

Se consideră promovat la examenul de Bacalaureat candidatul care a obţinut cel puţin nota 5 sau calificativul "admis" la fiecare probă orală, a obţinut cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică şi are media generală minimum 6 (şase).

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate mai sus sunt declaraţi "respinşi".

Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

A doua sesiune a Bacalaureatului se va organiza în perioada 17-26 august.

0 comentarii:

Design by Dzelque Blogger Templates 2008

d1sco blog - Design by Dzelque Blogger Templates 2008